אומים

שם מוצר

קוטר מילימטרי

קוטר אינצ׳י

DIN

ISO

ברגי פרפר

M2 עד M20

315

אום משושה נמוך

M2 עד M64

439

אום מרובע

M3 עד M12

562

אום עין

M3 עד M20

582

פלאג

M3 עד M20

906

פלאג

M4 עד M20

908

פלאג

M3 עד M20

910

אום עם הברגה עדינה

M4 עד M20

934

אום כתר

M3 עד M20

935

אום כתר

M4 עד M20

937

אום ניילוק

M3 עד M20

985

אום כיפה

M4 עד M20

1587

אום משושה ארוך

M3 עד M20

6334

אום פלאנג׳

M4 עד M20

6923

אום פרפר - DIN 315

מידות מילימטרי: M3 ועד M20

מידות אינצ׳י: 

חומרים: פלדה 10.9, פלדה  12.9, נירוסטה A2, A4

 

אום נמוך - DIN 439

מידות מילימטרי: M3 ועד M20

מידות אינצ׳י: 

חומרים: פלדה 10.9, פלדה  12.9, נירוסטה A2, A4

 

אום מרובע - DIN 562

מידות מילימטרי: M3 ועד M20

מידות אינצ׳י: 

חומרים: פלדה 10.9, פלדה  12.9, נירוסטה A2, A4

 

אום עין - DIN 582

מידות מילימטרי: M3 ועד M20

מידות אינצ׳י: 

חומרים: פלדה 10.9, פלדה  12.9, נירוסטה A2, A4

 

פלאג - DIN 906

מידות מילימטרי: M3 ועד M20

מידות אינצ׳י: 

חומרים: פלדה 10.9, פלדה  12.9, נירוסטה A2, A4

 

פלאג - DIN 908

מידות מילימטרי: M3 ועד M20

מידות אינצ׳י: 

חומרים: פלדה 10.9, פלדה  12.9, נירוסטה A2, A4

 

פלאג - DIN 910

מידות מילימטרי: M3 ועד M20

מידות אינצ׳י: 

חומרים: פלדה 10.9, פלדה  12.9, נירוסטה A2, A4

 

אום עם הברגה עדינה - DIN 934

מידות מילימטרי: M3 ועד M20

מידות אינצ׳י: 

חומרים: פלדה 10.9, פלדה  12.9, נירוסטה A2, A4

 

אום כתר - DIN 935

מידות מילימטרי: M3 ועד M20

מידות אינצ׳י: 

חומרים: פלדה 10.9, פלדה  12.9, נירוסטה A2, A4

 

אום כתר - DIN 937

מידות מילימטרי: M2 ועד M20

מידות אינצ׳י: 

חומרים: פלדה 10.9, פלדה  12.9, נירוסטה A2, A4

אום ניילוק - DIN 985

מידות מילימטרי: M2 ועד M20

מידות אינצ׳י: #8 – 1

חומרים: פלדה 10.9, פלדה  12.9, נירוסטה A2, A4

אום כיפה - DIN 1587

מידות מילימטרי: M3 ועד M20

מידות אינצ׳י: 

חומרים: פלדה 10.9, פלדה  12.9, נירוסטה A2, A4

 

אום משושה ארוך - DIN 6334

מידות מילימטרי: M2 ועד M20

מידות אינצ׳י: 

חומרים: פלדה 10.9, פלדה  12.9, נירוסטה A2, A4

 

אום פלאנג׳ - DIN 6923

מידות מילימטרי: M3 ועד M20

מידות אינצ׳י: 

חומרים: פלדה 10.9, פלדה  12.9, נירוסטה A2, A4

 

דילוג לתוכן